Burn-out en onzekerheid

Burn-out en onzekerheid2018-11-19T09:17:14+00:00

Ieder mens wil tijdens het werk natuurlijk zo optimaal mogelijk functioneren. Maar er zijn situaties of omstandigheden waarin dat soms niet lukt. Bijvoorbeeld als er terugkerende lichamelijke of psychische klachten zijn of problemen op het werk tussen collega’s of met klanten. Als privésituaties het werk negatief beïnvloeden.

Via een combinatie op maat van coaching en therapie geeft Heemskerk Coaching mensen inzicht in hun functioneren. Doelgericht werken aan de oorzaak van problemen geeft mensen weer zelfvertrouwen en plezier in hun werk. Zij kunnen beter omgaan met veranderingen en kritiek. Ziekteverzuim vermindert door te werken aan de oorzaak ervan. Als werkgever kunt u uitval voorkomen door uw werknemers te helpen weer controle te krijgen over zichzelf of een situatie.

Coaching in werksituaties helpt onder andere:

  • Bij het voorkomen en/of snel herstellen van een burn-out.
  • Behandeling van milde depressie, somberheid.
  • Bij de aanpak van werkstress en stress gerelateerde klachten (darmproblemen, spanning, hoofdpijn, vermoeidheid).
  • Bij onzekerheid over het goed functioneren in werksituaties.
  • Bij onzekerheid in het omgaan met leidinggevenden, collega’s, zakenrelaties.

 

Coaching therapie voor zorgverlenerMedewerkers in kaderfuncties
Mensen met een verantwoordelijke functie hebben veel invloed op anderen en op het functioneren van de organisatie. Zij staan vaak onder hoge druk. Er wordt immers veel van ze verwacht, zowel zakelijk als emotioneel. Om elke dag op hoog niveau te functioneren en de gevraagde targets te halen, heeft u de juiste ondersteuning nodig. Iemand met wie u in een veilige setting werksituaties of  persoonlijke omstandigheden kunt bespreken. Heemskerk Coaching is u en/of uw collega(‘s) graag van dienst als personal coach.

Als externe personal coach is Heemskerk Coaching niet direct betrokken bij het bedrijf. Dat garandeert een objectieve benadering. Personal coaching helpt om:

  • Inzicht te krijgen in persoonlijke kwaliteiten en vermogens.
  • Belemmeringen op te sporen en op te lossen.
  • Vicieuze cirkels te doorbreken.
  • Te luisteren naar uw lichaam.
  • Mensen positief te benaderen.

 

Personal coaching draagt op die manier positief bij aan zelfontplooiing, stress management, communicatie en assertiviteit.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Heemskerk Coaching verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden zonder toestemming van de cliënt.
Personal coaching bestaat uit een intake en minimaal acht consulten van anderhalf à twee uur. Na afloop vindt een evaluatie en eventuele bijsturing plaats.  Indien nodig en in overleg kunnen er dan nog enkele consulten volgen.

Opdrachtgever
Als een werkgever iemand personal coaching adviseert, kan hij zich buiten de coaching houden. Afspraken over het doel, de sessies en de evaluatie worden dan met de cliënt zelf besproken. Uiteraard kan vooraf een gesprek plaatsvinden met de opdrachtgever over het doel van de coaching. Mocht het nodig zijn, dan zal tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Na beëindiging van de afgesproken sessies vindt eveneens een evaluatiegesprek plaats. Dit gesprek is gericht op de resultaten van de coaching en het functioneren van de cliënt in het werk. De privacy van de cliënt wordt gewaarborgd, omdat er niet wordt ingegaan op de inhoud van de coaching.

Heemskerk Coaching werkt doelgericht, eerlijk en duidelijk aan de oplossing van problemen. Uw coach/therapeut, Jacqueline Heemskerk, is deskundig, ervaren en betrokken. Zij is gewend te werken met emoties en komt snel tot de kern.

Kosten
Werkgevers zijn vaak bereid tot het betalen van de kosten als de klacht werkgerelateerd is en/of ziekteverzuim beperkt. Coaching/communicatietraining is belastingaftrekbaar (bedrijfskosten) wanneer men zelfstandig werkt.