fbpx

Burn-out en onzekerheid

Burn-out en onzekerheid2023-01-17T14:39:45+00:00

Zijn er situaties of omstandigheden waarin het je niet meer lukt om goed te functioneren in je werk of ervaar je steeds meer stressklachten? Heb je terugkerende lichamelijke of psychische klachten of problemen op het werk met collega’s of met klanten of leidinggevenden? Is er een privésituatie die je werk negatief beïnvloedt?

Via een combinatie op maat van coaching en NLP en Mental Space Psychology – therapie geeft Jacqueline snel inzicht en een oplossing voor je klachten. Doelgericht werken aan de oorzaak van problemen geeft je weer zelfvertrouwen en plezier in je werk en beter kunnen omgaan met veranderingen en kritiek.
Ziekteverzuim vermindert door te werken aan de oorzaak ervan.

Als werkgever kunt u uitval voorkomen door uw werknemers te helpen weer controle te krijgen over zichzelf of een situatie.

Coaching in werksituaties helpt onder andere:

 • Bij het voorkomen en/of snel herstellen van een burn-out.
 • Behandeling van somberheid, lusteloosheid of depressie.
 • Bij de aanpak van werkstress en stress gerelateerde klachten (darmproblemen, spanning, hoofdpijn, vermoeidheid).
 • Bij onzekerheid over het goed functioneren in werksituaties.
 • Bij onzekerheid of stress bij het omgaan met leidinggevenden, collega’s, zakenrelaties.

 

Coaching therapie voor zorgverlenerMensen met een verantwoordelijke functie hebben veel invloed op anderen en op het functioneren van de organisatie. Zij staan vaak onder hoge druk. Er wordt immers veel van ze verwacht, zowel zakelijk als emotioneel. Om elke dag op hoog niveau te functioneren en de gevraagde targets te halen, heeft u de juiste ondersteuning nodig. Iemand met wie u in een veilige setting werksituaties of  persoonlijke omstandigheden kunt bespreken. Heemskerk Coaching is u en/of uw collega(‘s) graag van dienst als personal coach.
Als externe personal coach is Heemskerk Coaching niet direct betrokken bij het bedrijf. Dat garandeert een objectieve benadering. Personal coaching helpt om:
Inzicht te krijgen in persoonlijke kwaliteiten en vermogens.
Belemmeringen op te sporen en op te lossen.
Vicieuze cirkels en oude patronen te doorbreken.
Meer lichaamsbewustzijn, meer ontspanning.
Makkelijker en positief met anderen om te gaan.
Beter of anders met stressvolle situaties omgaan

 

Personal coaching draagt op die manier positief bij aan zelfontplooiing, stress management, communicatie en assertiviteit.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Heemskerk Coaching verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden zonder toestemming van de cliënt.
Personal coaching bestaat uit een intake en minimaal acht consulten van anderhalf à twee uur. Na afloop vindt een evaluatie en eventuele bijsturing plaats.  Na 3 maanden volgt nog een kort nazorg consult. Indien nodig en in overleg kunnen er dan nog enkele consulten volgen.

Opdrachtgever
Als een werkgever iemand personal coaching adviseert, kan hij zich buiten de coaching houden. Afspraken over het doel, de sessies en de evaluatie worden dan met de cliënt zelf besproken. Uiteraard kan vooraf een gesprek plaatsvinden met de opdrachtgever over het doel van de coaching. Mocht het nodig zijn, dan zal tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Na beëindiging van de afgesproken sessies vindt eveneens een evaluatiegesprek plaats. Dit gesprek is gericht op de resultaten van de coaching en het functioneren van de cliënt in het werk. De privacy van de cliënt wordt gewaarborgd, omdat er niet wordt ingegaan op de inhoud van de coaching.

Heemskerk Coaching werkt doelgericht, eerlijk en duidelijk aan de oplossing van problemen. Uw coach/therapeut, Jacqueline Heemskerk, is deskundig, ervaren en betrokken. Zij is gewend te werken met complexe problemen en emoties en komt snel tot de kern.

Kosten
Werkgevers zijn vaak bereid tot het betalen van de kosten als de klacht werkgerelateerd is en/of ziekteverzuim beperkt. Coaching/communicatietraining is belastingaftrekbaar (bedrijfskosten) wanneer men zelfstandig werkt.

 

Onzekerheid privé of in je werk

 • Je hebt van alles maar voelt je toch niet gelukkig.
 • Je voelt je onzeker in sociale situaties en gedraagt je anders dan je zou willen.
 • Je wilt iets en het lukt niet, hoe komt dat? Je komt steeds dezelfde problemen tegen in je leven.  
 • Emoties overheersen soms je verstand.
 • Je denkt positief maar valt steeds terug in negatieve gedachten.
 • Je hebt een burn-out en wilt snel weer aan het werk. Je hebt psychosomatische klachten.
 • Je wilt zich gewoon weer positief voelen en zelfvertrouwen hebben.

particulierIeder mens krijgt in zijn leven te maken met positieve, maar ook met negatieve emoties en situaties. Bijvoorbeeld onzekerheid, boosheid, angst of verdriet. Vervelende situaties door miscommunicatie, conflicten, relatieproblemen of zelfs gepest worden. Problemen in werksituaties, werkstress en lichamelijke klachten door stress.
De meeste mensen weten hoe ze hiermee moeten omgaan. Maar, wat is er aan de hand wanneer dit niet lukt? Wanneer problemen het dagelijkse leven negatief beïnvloeden?

Heemskerk Coaching helpt je inzicht te krijgen en te werken aan een oplossing door samen positieve doelen te stellen. Je krijgt antwoord op vragen zoals wat wil ik en hoe doe ik dat? Ook wordt je bewust van je emoties en reacties. Je leert emoties herkennen en begrijpt wanneer en waarom jij of je lichaam op een bepaalde manier reageert.
Dit gebeurt door gesprekken en oefeningen gericht op het gevoel en door het bewust maken van belangrijke onbewuste informatie.

Je krijgt inzicht, wordt zelfbewuster en zelfverzekerder. Daardoor worden problemen beter hanteerbaar, verdwijnen nare gevoelens en worden doelen in het leven weer bereikbaar.

Kijk ook bij hulpvragen om te zien welke problemen er behandeld kunnen worden. Je kunt natuurlijk ook bellen of mailen voor meer informatie.

Personal coaching draagt op die manier positief bij aan zelfontplooiing, stress management, communicatie en assertiviteit.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Heemskerk Coaching verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden zonder toestemming van de cliënt.
Personal coaching bestaat uit een intake en minimaal acht consulten van anderhalf à twee uur. Na afloop vindt een evaluatie en eventuele bijsturing plaats.  Indien nodig en in overleg kunnen er dan nog enkele consulten volgen.

Opdrachtgever
Als een werkgever iemand personal coaching adviseert, kan hij zich buiten de coaching houden. Afspraken over het doel, de sessies en de evaluatie worden dan met de cliënt zelf besproken. Uiteraard kan vooraf een gesprek plaatsvinden met de opdrachtgever over het doel van de coaching. Mocht het nodig zijn, dan zal tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Na beëindiging van de afgesproken sessies vindt eveneens een evaluatiegesprek plaats. Dit gesprek is gericht op de resultaten van de coaching en het functioneren van de cliënt in het werk. De privacy van de cliënt wordt gewaarborgd, omdat er niet wordt ingegaan op de inhoud van de coaching.

Heemskerk Coaching werkt doelgericht, eerlijk en duidelijk aan de oplossing van problemen. Uw coach/therapeut, Jacqueline Heemskerk, is deskundig, ervaren en betrokken. Zij is gewend te werken met emoties en komt snel tot de kern.

Kosten
Werkgevers zijn vaak bereid tot het betalen van de kosten als de klacht werkgerelateerd is en/of ziekteverzuim beperkt. Coaching/communicatietraining is belastingaftrekbaar (bedrijfskosten) wanneer men zelfstandig werkt.