fbpx

Werkwijze

Werkwijze2022-03-31T18:23:49+00:00

Jacqueline Heemskerk combineert coaching met hypnotherapie, NLP en sociaal panoramasystemisch werk (Hellinger). Hierdoor sluiten coaching en therapie goed aan op de persoonlijkheid van de cliënt.
Dit helpt mensen beter te functioneren. Via een afgestemde mix van coaching en therapie krijgt men meer inzicht in de eigen situatie en de reactie daarop. Uw coach/therapeut helpt bij het zoeken naar de oorzaak van het probleem én begeleidt bij het werken aan een oplossing daarvan. Doelgericht en in een veilige sfeer.

Vertrouwen en een veilig gevoel zijn altijd uitgangspunten. De methoden die gebruikt worden zijn een combinatie op maat van:

Intake
Voordat Jacqueline met een cliënt aan het werk gaat, vindt een vrijblijvend (niet gratis) intakegesprek plaats. Daarin komen de klachten en wensen naar voren en wordt de manier van werken besproken. Vertrouwen in de aanpak is belangrijk. Een therapie kan immers niet goed werken als de cliënt zich niet prettig voelt bij een methode of bij de therapeut.
Consult
Tijdens het eerste consult wordt het doel van de behandeling bepaald. In de vervolgconsulten werken cliënt en coach/therapeut samen aan het verkrijgen van inzicht en het behandelen van de oorzaken.
Een consult duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur. Het is lastig vooraf te bepalen hoeveel behandelingen nodig zijn, de meeste mensen hebben tussen de 5 en 10 afspraken nodig om hun doel te bereiken. Soms zijn vier tot vijf afspraken voldoende. De afspraken zijn, in overleg, eens per twee weken, later eens per maand of zes weken.
Evaluatie
Na vijf afspraken vindt een evaluatie plaats. Het kan zijn dat een therapie na vijf afspraken nog niets heeft opgeleverd. Geen nieuw inzicht of geen veranderingsproces. In gezamenlijk overleg wordt dan bekeken hoe het traject verder wordt vervolgd. Soms is het nodig om het werkdoel bij te stellen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk.
Heemskerk Coaching verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Wilt u meer weten of direct een afspraak maken? Neemt u dan contact op via mail, telefoon of het contactformulier rechts.