fbpx

NLP en Sociaal Panorama

NLP en Sociaal Panorama2020-12-16T12:35:38+00:00

Met Neuro-Linguïstisch Programmeren, afgekort NLP, is het mogelijk positief en praktisch te werken aan doelen, motivatie en problemen in het leven.

Dus: Wat heb je nu? Wat is je doel? Wat staat jouw doel in de weg? Wat heb je nodig om jouw doel te bereiken?

NLP gaat ervan uit dat elk mens vol zit met ervaringen die liggen opgeslagen in het geheugen. In beelden, taal, geur, smaak en gevoel.
Wanneer je opgroeit koppel je dit aan elkaar. Daardoor ervaar je soms emoties terwijl je niet begrijpt waardoor dit komt, verstandelijk weet je wel dat je niet bang, verdrietig of boos hoeft te zijn en toch voel je dat.

Voorbeeld
Denk maar weer eens aan een vakantie, je wordt je weer bewust van de beelden en geluiden etc. die je daar hebt ervaren. Is dit fijn voor je, dan krijg je daar een goed gevoel door.
Was er tijdens een vakantie een vervelende gebeurtenis, dan komen ook die beelden weer in je op met de daarbij behorende emoties. Stel dat je in een slecht hotel zat en ruzie kreeg met de manager. Dan komt de irritatie weer terug als je daaraan denkt.
Boosheid, verdriet, angst etc. is dus gekoppeld aan beelden, geluiden, gedachten, smaak en geur.
Zo kan een patroon zijn ontstaan, bijvoorbeeld als het denken aan een vakantie in een hotel steeds irritatie geeft, ook al is dit een ander hotel. Verstandelijk weet je dat dit een beter hotel is met een klantvriendelijk manager, toch raak je het gevoel van irritatie niet kwijt.
Nu is dit een eenvoudig voorbeeld maar er zijn natuurlijk veel complexere situaties, waar verbindingen tussen oude situaties en emoties zijn gelegd waar je jezelf niet van bewust bent.

NLP helpt mensen om de wisselwerking tussen hun gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen op een positieve manier te beïnvloeden. Communicatie staat daarbij centraal. Communicatie met anderen, maar ook communicatie met verschillende kanten van de eigen persoonlijkheid. 

Veranderen
Het is vaak moeilijk om op eigen kracht onbewuste innerlijke patronen te veranderen. Een innerlijk patroon is te vergelijken met een computerprogramma. Het gaat bij elke druk op de knop lopen, en volgt dezelfde routines – zonder dat men daar veel invloed op heeft.
Innerlijke patronen zijn te veranderen als men het “computerprogramma” aanpast.
Met NLP leert coach/therapeut Jacqueline mensen allereerst zichzelf te begrijpen. Dat is voor velen al een hele opluchting. Ten tweede wordt onderzocht wat er moet veranderen om een positiever gevoel en gedrag te krijgen. Dan start het veranderingsproces om het nieuwe gewenste doel te krijgen.

 

Sociaal Panorama

Het Sociaal Panorama is een manier om je innerlijke sociale werkelijkheid te ontdekken, te begrijpen en te verbeteren.

Sociaal Panorama is ontwikkeld is door de Nederlandse sociaal psycholoog dr. Lucas Derks.
De mensen die we kennen en hebben gekend zijn opgeslagen in ons geheugen. Deze in ons geheugen opgeslagen mensen projecteren we onbewust op een locatie in onze mentale ruimte. Door dit te analyseren en hiermee te werken, kunnen problemen zoals onzekerheid in sociale situaties, relatieproblemen, pestproblemen en problemen met machtssituaties snel opgelost worden.

 

Het lijkt een beetje op familieopstellingen, maar het is toch ook anders. Bij familieopstellingen werk je met representanten voor je familie en met Sociaal Panorama werk je individueel. Via het sociaal panorama kan men werken aan relaties zonder dat de ander aanwezig is. De ander is wel aanwezig maar deze zit in je geheugen op een bepaalde manier. De manier waarop je de ander hebt opgeslagen kan veel invloed hebben op je relatie met deze persoon of op hoe jij je voelt over jezelf of bij anderen.

Met het sociaal panorama kunnen diepgewortelde sociale gedragspatronen veranderd worden. Het kan je helpen meer inzicht te krijgen in werksituaties, gezinssituaties maar ook de soms ingewikkelde familiestructuren.

Problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, gezinnen, teams en organisaties kunnen relatief eenvoudig worden geanalyseerd en opgelost met behulp van het sociale panorama.

Het sociaal panorama is een onderdeel van mental space psychologie ( MSP). Lees ook bij artikelen over je Sociaal Panorama.