fbpx

Systemisch werk

Systemisch werk2018-11-15T16:40:11+00:00

Bij de aanpak van problemen in de relatiesfeer (familie of werk) maakt Heemskerk Coaching niet alleen gebruik van hypnotherapie en NLP. Ook de theorieën en methoden van de bekende Duitse geleerde Bert Hellinger worden gebruikt. Deze psychoanalyticus en systeemtherapeut is de grondlegger van de familie-opstellingen.

Hellinger gaat ervan uit dat een familie een systeem vormt met bepaalde regels. Hij stelt dat leden van het systeem bewust of onbewust aan die regels willen voldoen. Wanneer regels worden overtreden, raakt het systeem uit balans. Dit heeft een negatieve invloed op de leden. Het kan niet alleen leiden tot familieproblemen, maar ook tot privéproblemen.

Volgens Hellinger wordt het familiesysteem op een diep onbewust niveau van generatie op generatie doorgegeven. Zo is het heel goed mogelijk dat problemen waarvan de oorzaak niet te achterhalen is op het niveau van de identiteit, hun oorsprong hebben in het familiesysteem.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat blokkades die problemen veroorzaken, verdwijnen en de energie weer vrij kan stromen. Er vindt een herordening van het systeem plaats, zodat dit weer gezond kan functioneren. Voor de cliënt kan dat positieve veranderingen op het persoonlijke niveau hebben. Het toepassen van systemisch werk gebeurt individueel. Wanneer een situatie te complex blijkt om individueel te behandelen, dan wordt de cliënt doorverwezen naar een groep.